Tilan peltojen halki Uudenkaupungin makeanvedenaltaaseen Sirppujoen kautta laskeva Niinioja vaatii tilaa toimimaan ympäristöä kunnioittavasti. Vuodesta 2003 lukien tila on noudattanut ISO 9001 standardin mukaista vihannesten- ja kasvintuotannon laatujärjestelmää. Lisäksi tilalla on harjoitettu niin kutsuttua IP-viljelyä. IP (Integrated Production) tarkoittaa sitä, että oikea-aikaisilla ja viisaasti valituilla viljelytoimenpiteillä parannetaan tuotteiden laatua ja vähennetään viljelystä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tilalla on kuluneen viiden vuoden aikana onnistuttu vähentämään ravinteiden käyttöä jopa 40 % ilman merkittävää sadonalenemaa ja tuotantoa pyritään kehittämään jatkuvasti. Tämä on saavutettu tarpeenmukaisella lannoittamisella ja lannoitteiden täsmällisellä sijoittamisella. Tällä tilalla käytetään lannoitteita, joiden kemialliset ominaisuudet on onnistuttu muokkaamaan siten että ravinteiden kemiallinen rakenne ei muutu maaperään joutuessaan. Tämän ansiosta kasvi pystyy juuriensa avulla poimimaan kaikki maahan sijoitetut kalliit ravinteet. Kun lannoitteen kemiallinen rakenne on kunnossa, voidaan ravinteita käyttää juuri se määrä mitä sadon tuottaminen edellyttää.

Torjunta-aineiden käyttöä on onnistuttu vähentämään. Esimerkiksi Lanttu, jota erityisesti kaalikärpäsen toukat niin mielellään syövät, torjutaan ilman kemiallista käsittelyä tuholaisverkoilla. Mekaanista rikkakasvien torjuntaa on lisätty (haraus ja käsin kitkentä).  Viljelykiertoa on laajennettu siten että kasvitautiherkkyys on luonnostaan vähäisempää. Sipulin lehtihomeen torjunnassa torjunta-aineiden määrää ja ruiskutuskertoja on voitu merkittävästi vähentää korvaamalla torjuntakertoja lehtiravinteilla, jotka vahvistavat kasvia bakteeri-, virus- ja sienitartuntoja vastaan.

Tilan energiankulutusta on onnistuttu vähentämään uusimalla varastointitekniikkaa. Viljat kuivataan alipainejärjestelmällä jonka hyötysuhde on lähes 95 %. Sipulit kuivataan automaatiolla, jossa logiikkaohjaus ratkaisee ulkoilman kosteuden perusteella milloin kuivataan. Samainen logiikkaohjaus myös kuivauskauden jälkeen jäähdyttää tuotteet ulkoilmalla. Suomen talvikeleissä ei näin ollen koneellista jäähdytystä sipuleilla juurikaan tarvita. Lantut, mukulasellerit ja kevään tultua myös sipulit pidetään koneellisella jäähdytyksellä noin 0 asteen lämpötilassa. Jäähdytysjärjestelmän kompressorien tuottama lämpö kerätään talteen ja hyödynnetään tilakeskuksen lämmittämisessä.

Pitkäjänteinen viljely edellyttää luonnon kanssa sopusoinnussa toimimista. Sukutilalla on jo pitkä kasvinviljelyn historia ja tavoite on että myös tulevat polvet voivat jatkaa korkealaatuisten kasvien tuottamista. Ekologisuuden ja korkean laadun lisäksi edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan kustannussäästöjä.