Arable Crop Farming Uussaari Oy on 2010 toimintamuodonmuutoksella perustettu osakeyhtiömuotoinen perheviljelmä. Yrityksen Missio on tuottaa korkealaatuisia kasviksia suomalaisille kuluttajille ja myös kehittää viljelyssä olevien kasvien tuotantomenetelmiä entistä tehokkaammiksi ja ennen kaikkea ympäristöystävällisemmiksi. Tilan tuotantomenetelmät ovat tarkkaan harkittuja ja merkittävä osa kalustosta on joko kokonaan oman pajan tuotantoa tai ainakin omalla pajalla jalostettua kalustoa. Perheviljelmällä henkilöstöä on rajallinen määrä käytettävissä erityisesti työn kausiluonteisuudesta johtuen ja sen vuoksi menetelmiä on pyritty kehittämään sellaisiksi että yhdellä ajokerralla pystytään tekemään mahdollisimman monta työvaihetta. Tämä ratkaisu on osoittautunut sekä tehokkaaksi että ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi, joskin kehittäminen on vaatinut lukuisia työtunteja ja lisäpanostusta kalustoon.

Viljelty kokonaispinta-ala vuokramaat mukaan lukien vaihtelee vuosittain jonkin verran, mutta kasvukaudella 2014 viljelyssä on 200 hehtaaria peltoa josta noin 60 hehtaaria on vihannesten tuotannossa. Loput 140 hehtaaria jakaantuu ohran, vehnän ja nurmen kesken. Vihannekset toimitetaan kaikki Vihannes-Laitila Oy:n kautta markkinoille ja tämä ratkaisu antaa tilan henkilöstölle mahdollisuuden keskittyä kokonaisuudessaan tuotannon kehittämiseen. Ohrat ja nurmi myydään pääasiassa paikallisille eläintiloille rehuksi. Vehnät markkinoidaan keskusliikkeille tai Raision tehtaille.

Kepasipulin tuotannon edellinen isäntä aloitti jo 1973 ja se onkin tilan tuotannon selkäranka 40 hehtaarin kokonaispinta-alallaan. Lanttua on tuotettu vuodesta 2005 asti ja sitä viljellään noin 15 hehtaarin pinta-alalla. Mukulasellerin osalta viljelykokemusta on karttunut vasta vuodesta 2011 ja sen viljelypinta-ala on noin 5 ha. Nauriin tuotanto aloitettiin uudelleen ja viljelyala on 2 ha. 

Lisää tietoja yrityksen tuotteista ja tuotantomenetelmistä löydät valikosta 'Yritys' otsikon alta.